HEM

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SWEG Consult

STYR EL & ENERGI

Här följer ett urval av utförda och pågående projekt sedan September 2010;

 • Styrentreprenad för Renrumsventilation, DUC-fabrikat, ABELKO Webmaster
 • Integration av Swegon Gold i SAIA webserver
 • Värmeundercentral uppkopplad via internet, DUC-fabrikat, ERAB ER-ipx
 • Integration av Fidelix PLC.er till Larmia Atlantis via OPC
 • Modernisering av Värmeundercentral med RC, Regin Corrigo
 • Integration av Swegon Gold i BASTEC DUC Modernisering av Pannanläggning uppkopplad via internet, DUC-fabrikat, ERAB ER-ipx
 • Säkerhetsuppdatering av ett antal Larmia system
 • Energiutredning
 • Integration av Larmia Atlantis i iFIX
 • Styr-Projektering
 • Integration av Swegon Gold i ABELKO Webmaster
 • Integration av Swegon Gold och Värmepump i Larmia Avalon
 • Ramavtal med ett flertal större fastighetsägare
 • Integration av Swegon Gold i ERAB ER-ipx
 • Gatuvärmeanläggning uppkopplad via internet, DUC-fabrikat, ERAB ER-ipx
 • Integration av kylmaskin till Larmia Avalon
 • Integration av Thermia värmepumpar till ERAB ER-ipx via WMSHARE
 • Styrentreprenad för Snösmältningsanläggning, DUC-fabrikat , ERAB ER-ipx
 • Styrentreprenad för förskola, Ventilation och Kylinstallation, DUC-fabrikat LARMIA Avalon
 • Integration av IVT värmepump i Larmia Atlantis
 • Styrentreprenad för ventilation av affärscentrum, DUC-fabrikat SAIA med integration av Swegon Gold via Modbus.
 • Styrentreprenad med Swegon Wise och Menerga ventilationsaggregat.
 • Modernisering av styranläggning till Brf, DUC-fabrikat ERAB ER-ipx.
 • Markvärmeanläggning för gågator uppkopplad via internet, DUC-fabrikat, ERAB ER-ipx
 • Beredningsanläggning för näringsvatten, DUC-fabrikat, ABELKO Webmaster PRO
 • Installation av ny DHC fabrikat LARMIA Atlantis
 • Modernisering av ventilationsanläggning, DUC-fabrikat LARMIA LS920
 • Programmering av DUC för Villa med värmepump, solfångare och bjälklagsvärme, DUC-fabrikat ABELKO Webmaster PRO
 • Integration av SAIA DUC i LARMIA Atlantis
 • Integration av RESCUE system i DHC fabrikat CITECT
 • Integration av SAIA DUC i CITECT
 • Integration av HAGAB Barndlarmscentral via MODBUS till ABELKO DUC
 • Uppgradering av befintlig LARMIA Atlantis inkl Modbus och OPC Drivare
 • Integration av GOLD aggregat i LARMIA Atlantis
 • Integration av NIBE Värmepump och GOLD aggregat i ERAB-ipx och ABELKO Webmaster PRO
 • Modernisering av undercentral och ventilationsaggregat, DUC-fabrikat ERAB-ipx
 • Styrentreprenad med styrning av undercentraler och integrering av 3st GOLD aggregat via MODBUS, DUC-fabrikat DIANA
 • Styrinstallation av GOLD aggregat med WISE VAV och Brandspjäll , ett flertal projekt.
 • Installation av larmer från kyl- & Frysar till, och progammering av LARMIA Atlantis och iFIX vilka är sammankopplade via OPC
 • Modernisering av värmeundercentraler, DUC-fabrikat ERAB-ipx , ett flertal projekt.
 • Styrentreprenad med integrering av Swegon Gold och Wise, Styrfabrikat Larmia Avalon och Atlantis
 • Styrentreprenad med integrering av Kylmaskin via Modbus, Styrfabrikat Larmia Avalon och Atlantis
 • Modernisering av styrutrustning för ventilationsaggregat, Styrfabrikat Larmia LS920
 • Styrentreprenad med integrering av Swegon Gold via Modbus, Styrfabrikat Siemens PX
 • Styrentreprenad med integrering av Swegon Gold, Conductor & Nestor via Bacnet och Modbus, Styrfabrikat Siemens Desigo Insight 
 • Styrentreprenad med integrering av Swegon Gold, Conductor & Nestor via Bacnet och Modbus, Styrfabrikat Sauter Modulo 5
 • Styrentreprenad i samarbete med annan Styrentreprenör, Styrfabrikat Larmia Avalon
 • Integrering av Diana DUC i Larmia Atlantis
 • Ombyggnad av Styranläggning med Johnsson Pneumatik
 • Integrering av Swegon Gold och Regin Corrigo i Novotek iFIX
 • Styrentreprenad med integrering av Swegon Gold via Modbus , Styrfabrikat Schneider Vista
 • Styrentreprenad med integrering av Swegon Gold via Modbus , Styrfabrikat Siemens Desigo Insight
 • Utbyte av PLC:er till Larmia LS920 DUC:ar
 • Utbyte av Brandspjällsstyrning till SIOX system , se www.brandspjall.se
 • Styrentreprenad med 2st vent. aggregat och Undercentral med Integrering av KNX till Larmia Avalon och Atlantis
 • Entreprenad med 8st GOLD aggregat , 600 kontorsrum med Swegon Conductor kopplade till Undercentral med Larmia Avalon , integrering via Modbus
 • Styrentreprenad med Värmepump och 2st SUXESS aggregat uppkopplade via Modbus till Larmia Avalon
 • Styrentreprenad med Värmepump och 3st GOLD aggregat uppkopplade via Modbus till Siemens PX
 • Styrentreprenad med 3st Gold aggregat uppkopplade till Abelko Webmaster PRO via Modbus
 • Styrentreprenad med 1st Gold aggregat och Värmepump uppkopplade till Larmia Avalon och Atlantis via Modbus
 • Styrentreprenad med 4st Gold aggregat uppkopplade till Undercentral med Abelko Webmaster PRO via Modbus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Last updated : 2014-03-06